آيلين خانومآيلين خانوم، تا این لحظه 2 سال و 6 ماه و 24 روز سن دارد
مامان آيلين خانوممامان آيلين خانوم، تا این لحظه 30 سال و 7 ماه و 18 روز سن دارد
باباجون آيلين خانومباباجون آيلين خانوم، تا این لحظه 35 سال و 3 ماه و 27 روز سن دارد
`پيوند عشق ما `پيوند عشق ما ، تا این لحظه 10 سال و 4 ماه و 9 روز سن دارد

آيلين عشق مامان

پروفایل من

شرح وبلاگ

نه ماه تنتظار -يك عمر نگراني حس آزادانه دخترانه را به مهر مادري دادن بزرگترين ايثار يك زن است ومن عاشق اين هستم كه براي تو ايثار كنم هديه خداوند به مامان وبابا در تاريخ95/03/04ساعت 8صبح زميني شدمينويسم براي دخترم ازخوب وبد كه بخواندو بداند عاشقش هستم واز صميم قلب دوستش دارم

نویسندگان

آمار

تعداد مطالب : 186
تاریخ عضویت : 12 دی 95