آيلين عشق مامان

به وبلاگ من خوش اومديد

باغباني گفت بابت تنها گلت يك باغ پرازگل ميدهم

خنديدم وگفتم :باغبان گر جهان راگل كني/ندهم حتي گلم را بو كني

یه روز خوب باخاله ها

ایلین درحال رقصیدن اینجا شب ولنتاین بود باخاله ها رفتیم بیرون پیتزا مک من رفتیم که کلی شما بااین که مریض بودی اذیت کردی وبدجور فضولی میکردی  ...
29 بهمن 1396