آيلين خانومآيلين خانوم، تا این لحظه 2 سال و 6 ماه و 24 روز سن دارد
مامان آيلين خانوممامان آيلين خانوم، تا این لحظه 30 سال و 7 ماه و 18 روز سن دارد
باباجون آيلين خانومباباجون آيلين خانوم، تا این لحظه 35 سال و 3 ماه و 27 روز سن دارد
`پيوند عشق ما `پيوند عشق ما ، تا این لحظه 10 سال و 4 ماه و 9 روز سن دارد

آيلين عشق مامان

ازشير گرفتن خانم خانما

چند وقت بود خيلي شير ميخوردي به جاي غذا هم شير ميخوردي با دكترت كه مشورت كردم گفت از شير بگيرش كه غذا بخوره شير تو الان به وزن گيريش كمك نميكنه منم تصميمو گرفتم بااين كه براخودمم خيلي سخت بود ولي تاريخ 96/12/08با يه حقه كه مامان جون يادم داد ازشير گرفتمت 21 ماه كامل شير مادر خوردي گلم البته فعلا شبي 2-3تا شيشه شير خشك ميخوردي چون يه دفعه نميشد از اينم بگيرمت فعلا مونده خداروشكر بچه صبوري هستي فقط شب اول موقع خواب اذيتم كردي باامروز 5روز ميشه از شير گرفتمت ....       دخملم خانم شده خيلي دوست دارم ماماني ...
12 اسفند 1396

یه روز خوب باخاله ها

ایلین درحال رقصیدن اینجا شب ولنتاین بود باخاله ها رفتیم بیرون پیتزا مک من رفتیم که کلی شما بااین که مریض بودی اذیت کردی وبدجور فضولی میکردی  ...
29 بهمن 1396